Εισαγωγή

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΗΜΈΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ;

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (ESSD) είναι μια σχολική ημέρα αφιερωμένη στην διασκέδαση, στο κοινό παιχνίδι για την προώθηση  της σωματικής άσκησης και υγείας για όλους. Είναι μια γιορτή που παρέχει την ευκαιρία για τα σχολεία να:

  • Αυξήσουν την προβολή της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στα σχολεία
  • Δημιουργήσουν διασκέδαση και απόλαυση μέσω της σωματικής δραστηριότητας για τους νέους
  • Προωθήσουν την υγεία και την ευεξία για τη δια βίου μάθηση
  • Ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη και να αναπτύξουν κοινωνική ευθύνη μεταξύ των φοιτητών.

Η ESSD  παραδοσιακά είναι ανοιχτή για κάθε είδος σωματικής δραστηριότητας ενεργοποιώντας τους ασκούμενους για τουλάχιστον 120 λεπτά την ημέρα και να τρέχουν  ή να περπατάνε, τις οριζόμενες αποστάσεις του συγκεκριμένου έτους (π.χ. 2015 μέτρα το 2015).

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού  (ESSD) είναι εμπνευσμένη από την Ουγγρική Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ουγγρική Ομοσπονδία  Σχολικού Αθλητισμού τα τελευταία 10 χρόνια. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην προώθηση της σωματικής άσκησης, στην δοκιμή νέων τρόπων σωματικών δραστηριοτήτων και σπορ, και φυσικά στην ενδυνάμωσης του αισθήματος συμμετοχής  στο σχολείο για κάθε συμμετέχοντα.

Πόροι της ESSD

Κάθε ESSD βασίζεται σε εθελοντικές δραστηριότητες του κάθε συμμετέχοντος σχολείου και στην υποστήριξη των εθνικών συντονιστών. Η ESSD αναπτύχθηκε στα πλαίσια των παρακάτω  έργων ERASMUS + Σπορ:

  1. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (Αριθ. υποβολής του έργου: 561069-EPP-1-2015-1-HU-SPO-SCP)

Στόχος του έργου: Η σύνδεση της Ευρώπης μέσω του σχολικού αθλητισμού, στο πλαίσιο του έργου αυτού και  η ανάπτυξη μίας μεθοδολογικής εργαλειοθήκης  για την παροχή επιστημονικού υπόβαθρου στις σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δραστηριότητες: Διαδικασία ανάπτυξης με τη συμβολή 6 συνεργατών από την ΕΕ, καθώς και συντονισμός διοργάνωσης σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων σε 3 χώρες: Ουγγαρία, Πολωνία, Βουλγαρία και
Αποτελέσματα: Δημοσίευση του αρχικού σχεδίου δράσης και εργαλειοθήκης στο διαδίκτυο για να παρέχει ιδέες σε όποιον θέλει να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού και ο συντονισμός σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων. Με βάση το πρώτο πιλοτικό έτος, η εργαλειοθήκη θα ολοκληρωθεί για την συγκέντρωση των εμπειριών και για τον τονισμό των βέλτιστων πρακτικών.

Συνεργάτες:

Το 2015 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού είναι επίσης μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του Αθλητισμού: ec.europa.eu/sport/week/και της εκστρατείας  NowWeMove: www.nowwemove.com

Εκδηλώσεις του έργου το 2015:
Πρώτο εργαστήριο: διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας την 28 Μαΐου του 2015
Δεύτερο εργαστήριο: διοργανώθηκε στην Βαρσοβία της Πολωνίας την 29 Ιουνίου του 2015
Εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στην Ουγγαρία, Βουλγαρία και Πολωνία – την 25 Σεπτεμβρίου του 2015

  1. Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού (Αριθ. υποβολής του έργου:572873-EPP-1-2016-1-HU-SPO-SNCESE)

Σκοπός του έργου: η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ESSD προσθέτοντας νέες διαστάσεις με την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων, ενσωματώνοντας κατάρτιση για συντονιστές, ενισχύοντας την επικοινωνία στο διαδίκτυο και τονίζοντας την πανευρωπαϊκή σύνδεση.
Δραστηριότητες:  πρόσληψη, κατάρτιση και υποστήριξη των εθνικών συντονιστών, διοργάνωση εθνικών εκδηλώσεων ESSD σε τουλάχιστον 15 ευρωπαϊκές χώρες.
Αποτελέσματα: πραγματοποιήθηκε το δίκτυο των εθνικών συντονιστών ESSD, υλοποιήθηκαν ESSD εκδηλώσεις σε τουλάχιστον 15 ευρωπαϊκές χώρες.